Kommer tåget? Möte i upphärad

Centerpartiet i Trollhättan fortsätter med öppna möten om hur vi kan utveckla hela kommunen. Kom och bidra med dina tankar till det öppna mötet i Upphärad 29 januari.

Tid: 29 januari 2020 18:00
Plats: Lindåsgården
Medverkande: Åsa Sandberg och Peter Göthblad, Hållbarhetsstrateger Agenda 2030.

Vad krävs för att det skall vara bra att leva och bo i Upphärad? Också om tio år? Nya vägar? Fler bostäder för både unga och gamla? Fler lokala jobb? Bättre möjligheter för företagetablering?

Studieförbundet vuxenskolan bjuder tillsammans med Centerpartiet i Trollhättan in till en Workshop där vi höjer blicken och lyfter tankar och ideér om Upphärads framtid. En kväll om framtidsmöjligheter, hållbarhet och utveckling.

Samtalet leds av Stina-Britt Björk, processledare Studieförbundet Vuxenskolan

Frågor ställs till MIkael Arvemark 070-713 69 95

Välkomna!