Det är hög tid att ta krafttag för jämställdheten!

Debattartikel publicerad i ttela inför 8 mars 2021.

8 mars en dag för att minnas både de steg som tagits och hylla de staka kvinnor och händelser som fört kvinnokampen framåt. Vi kan vara lyckliga att vi bor i ett land där kvinnor har rösträtt, yttrande frihet, rörelsefrihet, utbilda sig, starta företag och ta plats i samhället. Trotts allt detta så är det idag många kvinnor som tystas ned i styrelserummen.Kvinnor är generellt högre utbildade och har bättre skolresultat men de kvinnodominerade yrkena i samhället har betydligt lägre löner än mansdominerade yrken. Kvinnor blir i högre grad blir sjukskrivna på grund av stress och har också större delen av ansvaret hemma över de hushållsnära tjänsterna. Detta är reella faktorer som påverkar liv och livsöden. Sverige har lång väg kvar till ett jämställt samhälle.

Ingen har missat Coronapandemin och konsekvenserna är inte bara stora för samhället utan vi tänker på alla de som utsätts för våld i nära relation. Det har skett en drastisk ökning under året i antalet anmälningar och pandemin är inte över än. Det är ett utbrett samhällsproblem som får konsekvenser så väl för de berörda som samhället. Vi, som centerpartister, ser oerhört allvarligt på situationen för våldsutsatta kvinnor och barn. Våldet måste upphöra! Vi ser positivt på att Eidar, efter att vi lagt en motion i frågan, fattat beslut om att införa Huskurage i sina hyresfastigheter. Det är något för alla övriga hyresvärdar att ta efter. Huskurage innebär att agera på något sätt om man misstänker att någon utsätts för våld i hemmet. Ringa polisen, ringa på dörren och störa förövaren. Flera mord på kvinnor hade kanske kunnat stoppas om grannar agerat i tid.

En annan nedslående sak är att vi får rapporter om att jämställdheten stagnerar. En ny rapport från jämställhetsmyndigheten påvisar att en av fyra unga män instämmer i att kvinnor överdriver hur ojämställt de behandlas i Sverige. Jämställdheten är för alla. Skall vi ha ett samhälle som fungerar där kvinnor och män delar på ansvaret kan inte kvinnor i samma utsträckning fortsätta ha den belastning på arbetsplatserna som de kvinnodominerade yrkena har idag. Lika lön för lika arbete skall absolut vara ett måste i dagens samhälle och det krävs att vi omvärderar kvinnodominerade arbetsplatser. Vi måste ta ytterligare krafttag mot våld i nära relationer, öka resurserna tilll kvinno- och tjejjourer och se till att korta köerna för psykisk ohälsa. Det ska finnas stöd i vardagen för att kunna balansera liv, karriär och hälsa.

Louise Olsson

Sofia Lindholm

Centerpartiet i Trollhättan

Se även ttelas hemsida.