Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Bengt Ohlsson

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 27

Bor: Upphärad
Ålder: 72
Sysselsättning: Pensionär

Varför kandiderar du för Centerpartiet?
Centerpartiet har under hela mitt liv varit det parti, som svarar bäst upp till mina åsikter och levnad. Även som pensionär vill jag visa att jag representerar partiet.

Vilka politiska frågor intresserar dig?
Fritid och idrott. Servicen på landsbygden. Rikt föreningsliv.