Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Mikael Hall

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 4

Bor: Upphärad
Ålder: 35
Sysselsättning: Inköpsanalytiker

Jag heter Mikael Hall (nu även nygift med efternamnet Arvemark). Jag flyttade till Trollhättan för 10 år sedan och bor sedan 2012 i Upphärad tillsammans med min fru och våra 2 barn.

Det viktigaste för mig är att hela kommunen utvecklas i takt med att staden Trollhättan växer och att tillgång till omsorg och utbildning är god oavsett vart i Trollhättan man väljer att bosätta sig. Fler bostäder behöver byggas i hela kommunen och extra viktigt är det att det finns blandade boendetyper även i våra tätorter. Villor, bostadsrätter och hyresrätter med mera behövs även utanför staden. Detta så att både unga och äldre har möjlighet att bo kvar i den tätort de bott hela sitt liv.

Service, kultur och kommunikationer behöver fungera på hela landsbygden. Förskolor, skolor och äldreboende måste finnas i alla våra tätorter och all mat som serveras där ska lagas så nära som möjligt. Tillgång till övrig kultur och service är också viktigt att det finns tillgång till. Ett bra exempel på detta är att Centerpartiet vill införa ett ambulerande kommunkontor där invånarna i våra mindre tätorter regelbundet kan träffa tjänstemän från kommunen.

Att våra tätorter utvecklas och lever är viktigt av många aspekter. Det är grunden för att föreningsliv ska kunna frodas även utanför Trollhättan stad och för att det ska finnas aktiviteter för innevånare i alla åldrar. Att fler väljer att flytta till och stanna kvar i våra tätorter är också viktigt för att vi ska kunna bibehålla och förbättra kommunikationerna i hela kommunen, exempelvis genom att ge underlag för ett tågstopp i Upphärad, cykelvägar som binder ihop hela kommunen men givetvis också bra vägar och busslinjer.

De frågor jag speciellt kommer driva om du väljer mig är:

  • investera i tillagningskök på förskolor, skolor och särskilda boenden
  • bostadsutveckling i alla våra mindre tätorter och ökat serviceutbud
  • förbättrad infrastruktur i hela kommunen med målet om ett framtida tågstopp i Upphärad