Kandidater Trollhättan

Detta är våra kandidater i kommunvalet i Trollhättan 2022.
Sidan kommer att uppdateras ytterliggare under sommaren.