En trygg landsbygd med god service

Centerpartiet vill se att hela Trollhättan utvecklas och därför behövs en tydlig strategi för befolkningsökning även utanför den centrala staden och en tryggad tillgång till kommunal service och närvarande polis i hela kommunen. Som en del i detta vill vi se fördjupade översiktsplaner över Upphärad, Sjuntorp, Åsaka, Norra Björke och Velanda så snart som möjligt.

Det ska vara lätt att driva föreningar, verksamheter och företag även utanför centrala staden. Det är viktigt att infrastrukturen fungerar med vägar, kollektivtrafik och inte minst bredband så det fungerar att jobba online på jobbet eller hemifrån. Centerpartiet ser behovet av att Trollhättans stad arbetar för en förbättrad dialog med både Västtrafik och Trafikverket i syfte att förbättra infrastrukturen på landsbygden med utbyggnad och upprustning av vägar, hållplatser, belysning, laddstolpar, gång och cykelbanor.

Hela kommunen ska utvecklas. Vi behöver förenkla och aktivt marknadsföra möjligheterna att bygga bostäder även utanför centrala staden så att hela kommunen utvecklas. Därför är det också viktigt med ett framtida tågstopp i Upphärad, dels för att underlätta pendlandet till och från Göteborg, dels ge större förutsättningar för verksamheter i och runt Upphärad. Centerpartiet är övertygade om att det innebär en positiv utveckling för Upphärad, Sjuntorp och hela bygden sydöst om staden.

Pandemin och Rysslands krig mot Ukraina har tydligt visat att vi behöver öka vår självförsörjningsgrad. Det finns en stor potential i Trollhättans landsbygd så därför vill Centerpartiet att alla offentliga upphandlingar som görs av Trollhättan stad ska ta större hänsyn till närproducerat och närodlat.

Centerpartiet vill:

  • se fördjupade översiktsplaner över de mindre tätorterna.
  • se förbättrad infrastruktur på landsbygden såsom vägar, hållplatser, belysning, laddstolpar, gång och cykelbanor.
  • arbeta för ett tågstopp i Upphärad.
  • att offentliga upphandlingar underlättar för företag i närområdet att delta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.