Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Bostadsutveckling med omtanke om våra grönområden

Trollhättans skolors resultat förbättras, vilket är glädjande, men alltför många klarar inte behörigheten till gymnasiet. Trollhättans skolor är inte heller likvärdiga. Det ska inte vara olika förutsättningar för att nå goda resultat, beroende på vilket skola du väljer. Centerpartiet tror på valfrihet och vi vill utveckla det fria skolvalet. Du ska få information om att man kan och hur man väljer skola. Idag får du själv leta upp information om att det är möjligt att välja en annan skola än den närmaste. Det är inte alla föräldrar som hittar den informationen, vilket gör skolvalet olikvärdigt. Genom att informera alla, bjuda in till öppna hus på skolor samt erbjuda gratis busskort för elever i Trollhättans skolor gör vi skolvalet till ett val för alla, oavsett bakgrund.

Trollhättan har en stor arbetslöshet. Även om den sjunker, så sticker vi ut som en kommun med hög andel som står utanför arbetsmarknaden. En nyckel till arbete tror vi är fler yrkesvuxplatser. Att fler får en yrkesutbildning kommer leda till att fler personer kommer i arbete, vilket är bra för Trollhättan.

Centerpartiet vill:

  • införa ett aktivt skolval
  • erbjuda gratis busskort för elever med över 2 km till sin valda skola
  • erbjuda fler yrkesvuxplatser