Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Föreningsliv

I kommunens verksamheter ska alla beslut genomsyras av jämställdhet. Trots det så har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet beslutat om ett större så kallat elitstöd till herridrotten än vad damidrotten får. Damerna spelar dessutom i en högre serie inom fotbollen. Centerpartiet anser att det krävs eftertanke och förändring för att detta inte ska inträffa igen. Alla beslut ska stå stadigt på en grund av jämställdhet och Trollhättans invånare ska kunna vara säkra på att kommunen ger lika förutsättningar för alla, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religion och funktionsvariationer.

Centerpartiet vill:

  • att alla beslut inom Trollhättans stad och dess bolag kvalitetsäkras med avseende på jämställdhet