Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Föreningsliv

Trollhättan har ett rikt föreningsliv, både inom idrott och andra områden. Centerpartiet vill att föreningslivet ges förutsättningar att påverka kostnader och öppethållande i lokaler där verksamheterna sker. Flera idrottsföreningar i Trollhättan har idag inte tillgång till idrottshallar under hela sin tävlingssäsong. Genom att minska på kommunens kostnader kan föreningar styra mer själva. Det kan t.ex. vara att föreningen klipper gräset på fotbollsplanen eller kör ismaskinen istället för kommunen. Genom att göra mer själva kan framförallt idrottsföreningar få lägre hyreskostnader alternativt längre idrottssäsonger.

Centerpartiet anser också att tjejers idrottande måste få ta större plats. Det kan vara träningstider inom föreningar och mellan föreningar som behöver ses över eller hur bidragen från kommunen är utformade. Att arbeta aktivt för jämställdhet inom föreningarna ska premieras.

Centerpartiet vill:

  • ge föreningar större möjligheter att påverka sin vardag genom att lämna över en del uppgifter som kommunen sköter till föreningarna