Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Integration som gör skillnad

Trollhättan är en stad där många invånare har en annan bakgrund än traditionellt svensk. Det tycker Centerpartiet är positivt. Vi tror att alla människor kan bidra på ett positivt sätt till samhällets utveckling. Vi måste bara ge alla chansen! Vi tror att det bästa sättet att inkluderas i det svenska samhället är att arbeta och bli del av ett sammanhang. Idag tar det för lång tid för en nyanländ att komma in på arbetsmarknaden. Den tiden måste kortas. Lösningen tror vi är fler enkla jobb, utbildning och vuxenutbildning och att snabbt lära sig det svenska språket.

Trollhättan har ett bekymmer med omfattande bostadssegregation. Det är viktigt att man när man planerar nya bostadsområden eller nya bostäder i befintliga stadsdelar tar med aspekten integration i planeringen, vilket innebär att planera för olika typer av bostäder, upplåtandeformer och storlekar på bostäder. Vi ser också positivt på att omvandla en del, i områden med många hyresrätter, till bostadsrätter eller ägarlägenheter.

Centerpartiet vill:

  • Uppmuntra andra upplåtelseformer i områden som är ensidigt hyresrätter.
  • Ge Eidar i uppdrag att sälja fastigheter för att finansiera upprustning av områden och lägenheter som kräver detta. Men även finansiera nybyggnation.