Bostadsutveckling med omtanke om våra grönområden

Trollhättan växer. Det är bra. Det sätter också press på kommunens plan- och byggstrateger. Vi i Centerpartiet vill se en ökad bostadsutveckling i hela Trollhättan, även i våra mindre tätorter. Vi ser också gärna att vi bygger högre hus för att därmed kunna bevara våra tätortsnära grönområden och parker. Det är också viktigt att vi bygger högt och effektivt för att kunna bevara vår viktiga åkermark, som kommer att behövas för livsmedelsproduktion i framtiden.

Grönytor är viktigt för vår livsmiljö. Vi vill att kommunen utvecklar de grönytorna inne i centrala Trollhättan för att bli mer kvalitativa och tilltalande att visas i. Stadsparkerna bör fortsätta utvecklas med växter med mera.

Det behöver även byggas fler hyresrätter i hela Trollhättan.

Centerpartiet vill:

  • att Trollhättans stad medverkar till höga bostadshus
  • att åkermark inte tas i anspråk till bostadsbyggande så långt det är möjligt
  • att Trollhättans grönområden bevaras i så stor utsträckning som möjligt
  • att grönområdena inne i centrala Trollhättan utvecklas med kvalitetshöjande åtgärder

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.