Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Ett proaktivt miljöarbete

Trollhättan har genom åren varit i framkant när det gäller miljöarbetet. Så är det inte längre. Centerpartiet vill att miljöarbetet återigen prioriteras upp. Vi vill se en samlad miljökompetens inom en nämnd med miljöstrateger, ekologer, energisamordnare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer samlade istället som nu utspridda över flera nämnder och förvaltningar.

Centerpartiet vill se att Trollhättan finns med i framkant vad gäller arbetet med att hindra mikroplaster att sprida sig i våra sjöar och vattendrag. Detta är ett stort problem där vi måste hitta lösningar snart. Att vara med och ta fram ny reningsteknik kan vara ett sätt.

Centerpartiet vill:

  • samla Trollhättan stads miljökompetens för ett proaktivt miljöarbete i kommunen.
  • att Trollhättan energi aktivt ska vara med och ta fram ny teknik för rening av mikroplaster, antibiotika och andra läkemedelsrester.