Närlagad mat

Idag lagas maten till Trollhättans förskolor och skolor på ett stort produktionskök, centralköket. Köket är i dåligt skick och kommer att, om det ska vara fortsatt i bruk, behöva renoveras alternativt bygga ett nytt. Centerpartiet i Trollhättan vill istället stänga centralköket och att maten lagas på plats i förskolor, skolor och särskilda boenden. Kortare varmhållningstider och färre transporter ger effekter både på kvalitet och miljö.

Centerpartiet vill att det kött som köps in till Trollhättans stads verksamheter ska vara producerad i enlighet med svensk djurskyddslagstiftnings krav. Vi vill också att de livsmedel som köps in i större utsträckning ska vara från hållbar matproduktion, gärna från närområdet.

Centerpartiet vill:

  • investera i tillagningskök på förskolor, skolor och särskilda boenden
  • upphandla kött och köttprodukter som är producerade i enlighet med svenska djurskyddskrav
  • att större andel av maten i Trollhättans stads verksamheter är närproducerad

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.