Trollhättan
Centerpartiet lokalt

En trygg landsbygd

Serviceutbudet i våra mindre tätorter är viktigt att bibehålla och utveckla. Det är en förutsättning för en trygg landsbygd att du som bor i och omkring Trollhättans mindre tätorter har tillgång till en nära vård, förskola, skola och omsorg samt att polisen, ambulans eller räddningstjänst kommer fram på en rimlig tid om du skulle behöva det. Det ska vara lika förutsättningar inom hela Trollhättans kommun, vilket inte betyder att utbudet ser likadant ut överallt. Centerpartiet vill se ett ambulerande kommunkontor som finns på plats regelbundet i Upphärad, Åsaka och Sjuntorp. Det ska vara bemannat av tjänstemän från kommunen som kan svara på enklare frågor och hjälpa till med det du behöver hjälp med. Kommunkontoret skulle också kunna samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Centerpartiet vill:

  • införa ett ambulerande kommunkontor där invånarna i våra mindre tätorter regelbundet kan träffa tjänstemän från kommunen.
  • ha en närvarande polis även i mindre tätorterna och vår landsbygd.