Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Utveckla Trollhättan

För att fortsätta vara en välmående stad med fungerande föreningsliv och företag som utvecklas behöver vi ett nytt ledarskap för Trollhättan framåt!

Se här intill underrubriken gällande den gröna staden. Läser du på en mindre skärm använd menyn ovan.