Trollhättan
Centerpartiet lokalt

En trygg uppväxt för våra barn


När du lämnar ditt barn i Trollhättans stads förskolor ska du kunna vara säker på att ditt barn blir sett och får sina behov tillgodosedda. Du ska veta att förskolans personal hinner se alla barn under en arbetsdag. Så är det inte idag. I Trollhättans stads förskolor är barngrupperna för stora och många som jobbar i förskolan känner sig otillräckliga och hårt belastade i sitt arbete. Detta vill vi förändra genom att anställa fler förskollärare och barnskötare i förskolan samt arbeta för minskade barngrupper.

Barnen är vår framtid. De ska ha en trygg uppväxt och få sina behov tillgodosedda. Det innebär att vi ska ge stöd utifrån de behov som finns. Många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har till exempel svårare att vistas i stora barngrupper.

Trollhättan stad bygger idag nya förskolor med många avdelningar vilket vi inte ser som hållbart. Utöver fungerande barngruppen ser vi hellre nybyggnation av mindre förskolor med upp till fyra avdelningar. Detta för att få en mer fungerande utemiljö och en bättre vardag för våra barn.

Barn till arbetssökande har idag rätt till 15 timmars förskola per vecka. Då förskolan är en viktig pedagogisk verksamhet inför skolstart anser vi att barn till arbetssökande ska erbjudas fler timmar i förskolan, särskilt från det år de fyller 3 år.

Centerpartiet vill:

  • att nya förskolor inom Trollhättans stad inte har fler än 4 avdelningar
  • att barn till arbetssökande erbjuds förskola upp till max 30 timmar per vecka, från det år de fyller 3 år.
  • att personaltätheten i förskolan ska öka så att det är max 5 barn per anställd.
  • att barngrupperna på sikt ska minskas till max 15 barn per avdelning.