En trygg landsbygd

Företagarna är de som skapar jobben. 4 av 5 jobb skapas i småföretagen. För samhället är företagsamhet väldigt viktig för utveckling och för att ekonomin ska blomstra. Därför vill Centerpartiet underlätta för företagen i Trollhättan. Kommunen placerar sig på plats 122 på företagarnas ranking och bättre kan vi! Vår kommun kan om vi bestämmer oss för det, göra stor skillnad.

Vi i Centerpartiet vill:

  • Inrätta företagslotsar i kommunen vilket innebär att företagslotsen samordnar kontakterna som företagarna behöver ha med kommunen. Lotsens uppgift är att sammanföra de olika förvaltningarna och förenkla för företagen.
  • Utveckla samarbetet med exempelvis ung företagsamhet i skolorna. Med 4019 antal företag i kommunen borde detta vara en självklarhet i skolan anser vi.
  • Utveckla e-tjänster för företagen och inför en tjänstegaranti, alltså en bortre gräns för hur lång tid ett ärende får ta när kommunen behandlar det.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.