Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Utveckling i hela Trollhättan

Centerpartiet vill se att hela Trollhättan utvecklas, inte bara den inre stadskärnan. Vi vill se bostadsutveckling i alla våra mindre tätorter. Det ska vara lätt att driva företag även utanför centrum. Då är det viktigt att infrastrukturen fungerar med vägar, kollektivtrafik och inte minst bredband och fiber. Laddstolpar till elbilar ska finnas även i mindre tätorterna. Centerpartiet vill se cykelvägar mellan Trollhättan och Åsaka, Sjuntorp, och Öresjö. Vi vill jobba för att det i framtiden finns ett tågstopp i Upphärad. Vi tror att det innebär en positiv utveckling för Upphärad med omnejd.

Centerpartiet vill:

  • installera laddstolpar i de mindre tätorterna
  • se ett cykelvägsnät mellan de mindre tätorterna och Trollhättans stadskärna
  • arbeta för ett framtida tågstopp i Upphärad