Lokala kandidater regionfullmäktige

Detta är kandidater från Trollhättan som är valbara i valet till regionfullmäktige.

Mats Häggner är vårt lokala toppnamn till regionfullmäktige. 

Vill du läsa om alla kandidater i valet till regionfullmäktige är dom presenterade här.