Kent Almkvist

Personbild


Kandidat till regionfullmäktige 2018

Placering valsedel: 20

Bor: Åsaka
Ålder: 66 år
Sysselsättning: Köpman

Jag är ICA-handlare sedan 1985 och har varit aktiv i politiken sedan 1998.

Jag vill att du som väljare skall har så stor valfrihet som det är möjligt, Jag vill att hela landet skall leva och utvecklas med förutsättningar för både unga och gamla att bo där man vill. Infrastukturen är en fråga som måste få högsta prioritet både i regionen och i hela landet. Det skall vara lättare att vara företagare med mindre regelbörda än det är idag.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.