Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Mats Häggner

Personbild


Kandidat till regionfullmäktige 2018

Placering valsedel: 10

Bor: Gärdhem
Ålder: 55
Sysselsättning: Jordbrukare

Jag heter Mats Häggner och fyllde 55 i år. Efter ganska många år i den kommunala politiken i Trollhättan vill jag nu engagera mig på regional nivå. Jag är övertygad om att min erfarenhet som företagare är viktig när vårdens och kollektivtrafikens effektivitet ska förbättras.
Vårdfrågorna är ju de som tar störst del av regionens budget och de är naturligtvis viktiga men förutom det vill jag jobba för att förbättra vägar och kollektivtrafiken i Västra Götaland. Du ska kunna lita på att vården finns när du behöver den och att tågen går enligt tidtabellen! Det vill jag jobba för.

Nära vård
Centerpartiet vill att hela Västra Götaland ska leva. Alla har rätt till en likvärdig och nära vård oavsett var man bor, i stad, mindre orter eller på landsbygd. Det handlar om att människor ska känna trygghet och veta att hjälp inte är långt borta oavsett tid på dygnet eller var man är.

Det är påbörjat ett omställningsarbete i hälso- och sjukvården. Vård som tidigare bara utfördes på de stora sjukhusen, sker istället på vårdcentraler och i hemmet. Omställningen handlar i grunden om att nyttja sjukvårdens resurser på bästa sätt och möta patienten på rätt plats i rätt tid. Centerpartiet vill öka tillgängligheten genom att fler läkare och sjuksköterskor gör vårdbesök i hemmet, istället för att äldre och sjuka ska behöva resa.

Vården finansieras med skattemedel och patientavgifter, vilket inte betyder att regionen måste utföra all vård själv. Mer konkurrens leder ofta till bättre kvalitet och mer tillgänglig vård. Centerpartiet vill öppna upp för fler vårdgivare inom sjukvården, både privata och idéburna, och ser positivt på arbetet med att öka valfriheten inom både mödrahälsovården, specialisttandvården, rehabilitering och delar av specialistsjukvården. Det är kvaliteten som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden, inte ägandeformen.


Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken.
För att klara kraven från resenärerna och minska koldioxidutsläppen måste all kollektivtrafik byggas ut. Det snabbaste sättet att bygga ut kollektivtrafiken är via express- och stadsbussar samt via landsbygdstrafiken. Det förutsätter ett väl fungerade vägnät. Det mindre vägnätet och enskilda vägar har stor betydelse för att transporter av människor och gods ska fungera i alla delar av länet. Järnvägsnätet behöver bättre underhåll så tågen kan komma och gå i tid.