Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Mikael Hall

Personbild


Kandidat till regionfullmäktige 2018

Placering valsedel: 40

Bor: Upphärad
Ålder: 35
Sysselsättning: Inköpsanalytiker

 För att Västra Götaland ska kunna växa krävs det att bostäder byggs i hela regionen. Kollektivtrafik och bostadsbyggande ska gå hand i hand. Bebyggelse på mindre orter och förtätningar i många städer ställer krav på tillgång till kollektivtrafik. Utbyggnad av tågstopp och övrig kollektivtrafik måste underlätta för folk som vill bo kvar i regionens småtätorter och skapa möjlighet för dem att pendla till arbeten och även ge grund för nyetablering av fler företag i hela regionen.