Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Christer Wennerberg

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 17

Bor: Gärdhem
Ålder: 62
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare

Varför kandiderar du för Centerpartiet?
Vill jobba för ett socialt och ekonomisk långsiktigt hållbart Trollhättan.

Vilka politiska frågor intresserar dig?
Integrations-, mångfalds-, miljö- och naturvårdsfrågor