Galina Obertayol

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 18


Bor: Gärdhem
Ålder: 45
Sysselsättning: tandsköterska

Jag heter Galina Obertaylo och jobbar som tandsköterska. I år fyllde jag 45.

Jag har bott 15 år i Sverige och vet att vägen till integration är att lära sig språket, skaffa ett jobb och lära känna svenskar och svenska traditioner. Detta når man genom god utbildning och en öppen attityd. Men man måste också möta en välkomnande attityd, där finns tyvärr mycket att jobba med. En bra SFI är grunden. Belöna de lärare som gör ett bra jobb där!

Varför kandiderar du för Centerpartiet?
Att servicen är lika bra för alla i Trollhättan. Fler arbetstillfällen i Trollhättan. Fler fria parkeringar i centrum.

Vilka politiska frågor intresserar dig?
Allas lika värde


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.