Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Ida Karlsson

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 3Bor: Norra Björke
Ålder: 38
Sysselsättning: Enhetschef

Jag är en småbarnsmamma med stort intresse för trädgård och odling, det är där jag hämtar min
kraft och energi. Det smärtar mig extra nu när vi har en så otroligt varm sommar och för mig med
stort miljöengagemang känner jag stor oro inför framtiden. Vår jord har tagit mycket stryk och den
fortsätter ta stryk, vi måste tillsammans vända den trenden.


Till vardags arbetar jag som enhetschef med personal från Vilhelmina i norr till Malmö i söder. Det är
ett roligt och utmanande arbete och som kvinna möter jag allt som oftast de osynliga reglerna som
endast gäller kvinnor, jag pratar om jämställdhet. Vi behandlas helt enkelt olika beroende på kön. För
mig är det viktigt att jag gör allt jag kan för en mer jämställd värld så att min dotter inte ska behöva
utkämpa alla de strider som jag för göra.


För mig och min sambo är det viktigt att vi kan bestämma så mycket som möjligt över vår egen
vardag. Jag tycker det är en självklarhet att kommunen och staten ska lägger sig i ditt och mitt liv så
lite så möjligt. I vår kommun verkar det allt som oftast vara tvärt om, kommunen och politiker ska in
och pilla i alla möjliga saker som vi borde kunna lämna till dig och mig att sköta själva.


Den gnagande oron jag känner i magen om att det finns människor i vårt samhälle som sätter
grupper emot varandra, människor som inte verkar känna medmänsklighet och sätter sina egna
behov långt framför alla andras behov är för mig skrämmande. Vi har problem i vår kommun med
utanförskap, arbetslöshet, integration, bostadsbrist mm. Dessa problem är till för att lösas, jag tror
inte att majoriteten har förmågan att lösa problemen. De har haft seden demokratins födelse på sig
att ändra detta för Socialdemokraterna har styrt sedan dess.


Om du väljer mig kommer jag att jobba för miljöfrågorna, jämställhet, självbestämmande och inte
rygga tillbaka för de problem Trollhättans kommun har. Jag hoppas att du har fått en bild av mig och
vad jag vill. Vill du veta mera, hör av dig till mig! Ida.karlsson@centerpartiet.se