Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Jörgen Almkvist

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 11

Bor: Åsaka
Ålder: 41
Sysselsättning: Byggnadsarbetare

Varför kandiderar du för Centerpartiet?
Det är viktigt att kunna vara med och påverka vår kommuns utveckling på ett sätt som gagnar alla.

Vilka politiska frågor intresserar dig?
Företagande och sociala frågor på landsbygd/de mindre orterna