Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Karin Grahn

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 6

Bor: Velanda
Ålder: 54
Sysselsättning: Biomedicinsk analytiker

Varför kandiderar du för Centerpartiet?
Jag tycker att varje människa ska få bestämma själv hur de ska leva sitt liv. Jag vill ha en levande landsbygd och jag vill veta var min mat kommer ifrån. Maten ska lagas på plats i skolor och på äldreboenden. Viktigast av allt är att de med funktionsnedsättning får den hjälp de behöver för att leva ett bra liv!

Vilka politiska frågor intresserar dig?
Vård, omsorg, skola och miljöfrågor