Kent Almkvist

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 5

Bor: Åsaka
Ålder: 66 år
Sysselsättning: Köpman

Jag är ICA-handlare sedan 1985 och har varit med i politiken sedan 1998. Min vision är att du som väljare skall kunna ha valfrihet inom det mesta. Det är du som väljare som vet vad som är bäst för dig och din familj.

Jag vill att hela Trollhättan skall leva och det innebär att både stad och land skall utvecklas. Trollhättans tätorter måste få fler innevånare och för det krävs det bostäder. Kommunal bostadsbolaget Eidar måste bygga fler bostäder även utanför centrum. Till detta kommer all övrig service som kommunen tillhandahåller. Det skall vara attraktivt att bo och jobba i Trollhättan och detta blir det genom att Du som väljare har stor valfrihet inom skola och äldrevård. Jag vill att du skall ha möjlighet att välja vilken skola dina barn går i. När det gäller våra äldre vill jag att vi skall införa LOV (lagen om valfrihet) med de möjligheter till eget val som behövande kan göra.

Jag vill även att Trollhättans tätort skall utvecklas och det kan göras genom att bygga på höjden och inte ta mer grönområden i anspråk till detta än det behövs. Nya stadsdelar kommer säkert att behövas men det går också att förtäta befintlig bebyggelse.

Tillagningskök jobbar jag för de enheter som serverar mat till skolor och äldreboenden. Om du känner matlukt så blir aptiten bättre och dessutom blir det trevligare att äta.

Barngrupperna i förskolan skall minskas och det skall inte vara för många avdelningar på nyproducerade enheter. Max 4 stycken tycker jag är bra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.