Mats Häggner

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 15

Bor: Gärdhem
Ålder: 55
Sysselsättning: Jordbrukare

Mats Häggner heter jag, lantbrukare sedan 40 år.

Sverige behöver ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som ger människor möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Alla ska vara välkomna oavsett ursprung, sexuell läggning eller olika förmågor.

I Sverige ska det vara lätt att driva företag som skapar jobb. Fler, både enkla och kvalificerade, jobb ger människor utveckling. Dessutom skapar det resurser att förbättra välfärden.

Varför kandiderar du för Centerpartiet?
Jag vill jobba för större valfrihet för Trollhätteborna (LOV). Jag vill också att det ska vara lika bra att bo utanför tätorten som i den. Trollhättan ska fortsätta utveckla sitt arbete för miljön.

Vilka politiska frågor intresserar dig?
Personlig frihet, allas rätt att leva där man trivs, miljö och företagarfrågor.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.