Pia Dahlén

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 8

Bor: Hjortmossen
Ålder: 55
Sysselsättning: Kriminalvårdare

Varför kandiderar du för Centerpartiet:
Centerpartiet är det parti som stämmer bäst överens med mina värderingar, jag tänker främst på alla människors lika värde, miljöfrågor, en levande landsbygd, värna småföretagen och det egna självbestämmandet.

Vilka politiska frågor intresserar dig?
Kommunpolitik i stort anser jag mycket intressant. Sociala frågor med familje och äldrefrågor i fokus är även det intressanta och viktiga områden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.