Sofia Lindholm

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 1

Bor: Eriksro
Ålder: 40
Sysselsättning: Miljöinspektör

Jag heter Sofia Lindholm, 40 år och är uppvuxen i Trollhättan. Just nu är jag Centerpartiet i Trollhättans gruppledare i kommunfullmäktige och står på 1:a plats på valsedeln till kommunvalet. Jag hoppas få förtroende att fortsätta mitt uppdrag som gruppledare.

Trollhättan är en fantastisk stad på många sätt, men det finns också utmaningar. Tyvärr bor vi i en av Sveriges mest segregerade städer med hög arbetslöshet och en stor andel elever som inte är behöriga till gymnasiet när de slutar 9:an. Valfriheten för den enskilde Trollhättebon lyser med sin frånvaro. Förskolan har stora barngrupper och en personal som i många fall går på knäna.

Detta måste vi göra någonting åt. Jag vill se att alla Trollhättebor får möjlighet att utvecklas, få ett arbete och ett sammanhang i samhället. Oavsett var du kommer från och vilken bakgrund du har. Jag vill att du, som invånare i Trollhättan, får möjlighet att själv bestämma så mycket som möjligt om din vardag. Var du vill bo, vilken skola eller förskola du vill att dina barn ska gå i och vilken typ av omsorg du vill ha till dig själv eller dina föräldrar när det behovet uppstår.

Rent konkret vill jag jobba för detta:

  • Ökad valfrihet i omsorgerna genom att inför lagen om valfrihet
  • Satsa på förskolan genom att framförallt öka personaltätheten och minska barngrupperna
  • Införa ett aktivt skolval genom att informera alla grundligt om möjlighet att välja skola samt erbjuda busskort till elever som väljer en skola längre bort än 2 km från hemmet.
  • Investera i tillagningskök på all förskolor, skolor och särskilda boenden.
  • Bygga smart och markeffektivt för integration, för bevarande av grönområden och åkermark.
  • Införa företagslotsar för en samordnad kommunkontakt för företagarna.
  • Kommunen ska sluta konkurrera med företag!

Trollhättan behöver ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som för Trollhättan Framåt!


Kontakta Sofia Lindholm

Kontakta Sofia

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.