Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Sven-Arne Karlsson

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 21

Bor: Skogshöjden
Ålder: 47
Sysselsättning: riskcontroller

Varför kandiderar du för Centerpartiet?
Jag tror på att man ska engagera sig för få den värld man vill ha. Där passar Centerpartiet in i min värld.

Vilka politiska frågor intresserar dig?
Ekonomiska, kommunstrategiska som tex utbyggnad av kommunen.