Trollhättan
Centerpartiet lokalt

Yusuf Abdullahi

Personbild


Kandidat till kommunfullmäktige 2018

Placering valsedel: 22

Bor: Kronogården
Ålder: 26
Sysselsättning: Lärare

Varför kandiderar du för Centerpartiet?
Det grundläggande; jag tror på rättvisa, på jämlikhet, på frihet och på solidaritet.
Jag skulle verkligen uppskatta att få förtroende att vara med och kämpa för och jag tror att vi genom gemensamma lösningar och smarta kan motverka de klyftor som nu ökar, arbetslösa och utanförskap i vårt samhälle.

Vilka politiska frågor intresserar dig?
Som i individens rätt till att fritt förverkliga sina drömmars mål och sin inneboende potential så länge det inte inskränker andras rätt till detsamma. Det är friheten att leva som du vill och med vem du vill. Det innefattar givetvis även de demokratiska fri- och rättigheterna. Fattigdom och utanförskap. Det verkliga hotet mot samhällets gemenskap, individens frihet och solidariteten i samhällskontraktet. Det utgör grogrunden för rädsla, hat och fientlighet. Den gör oss mindre än vad vi är. Fattigdomens utbredning, om ojämlikheten ökar eller minskar, definierar ett samhälles värde.