Framtidsfronten

Utbildning i 3 delar, detta är andra delen i utbildningen som handlar om Politiskt ledarskap.

Första delen handlade om kommunikation

Vid frågor kontakta Anna-Malin Björk Joelsson (C) 0760 - 17 06 12 eller  Christer Wennerberg, SV på 0708 - 55 30 33