Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Kommunstryrelsen sammansträder

Kommunstryrelsen sammansträder

Elving Andersson representerar Centerpatiet i kommunstyrelsen och Camilla Olsson är Ersättare