Kommunstyrelsen sammanträder

Anna-malin Björk Joelsson representerar Centerpatiet i kommunstyrelsen och Elving Andersson är Ersättare