Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen sammanträder

Anna-malin Björk Joelsson representerar Centerpatiet i kommunstyrelsen och Elving Andersson är Ersättare