Framtidens elvägar

Övriga Arrangemang

 Seminariet ’Elvägar – ett intressant inslag eller en väsentlig del av transportsystemet’ på Lindholmen, Göteborg den 28 april, kl9-14.30 arrangeras av Västra Götaland och Hallands Centerparti.

Ledande företrädare från olika branscher kommer här att behandla frågan om elvägar som ett medel för att uppnå ett fossilfritt land.

Lyssna till talare från Trafikverket, Volvo AB, riksdagens trafik-utskott, Chalmers med flera. Nätverka och utbyt idéer med andra verksamma inom transport- och fordonssektorn och med politiken.

Antalet platser är begränsade, först till kvarn

Anmälan