Valkommittén sammanträder

Styrelsemöte

8 juni på junogatan 3 Uddevalla

Mer information kommer att skickas ut till valkommitténs medlemmar