Semenarium "Bygga i trä"

Centerpartiet i Uddevalla bjuder in till ett seminarium om att bygga i trä

Medverkande på detta kvällseminarium är

Ola Johansson, riksdagsledmot (c) Kungsbacka...
Paul Christensson, Lysekil, vice ordförande i Södra Skogsägarna
Thomas Aebeloe och Ronny Bohm från Uddevallahem Uddevallahem
Leif Walterum, kommunalråd Skövde och Karolin Strandhag Götenehus ang. Skövdes framgångar när det gäller att bygga i trä
Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund och ”Fyrbodal växer på träd”

Arrangörer är Centerpartiet i Uddevalla, Studieförbundet Vuxenskolan och Bohusläns museum.

Alla välkomna !!