Kallelse till kretsårsmöte

Härmed kallas du som medlem i Centerpartiet Uddevalla till ordinarie årsmöte.

Datum: 11 februari Tid: 15:00 Plats: SV Väst, Junogatan 7

Rösträtt på årsmötet har de personer som hade ett aktivt medlemskap vid det datum då kallelsen skickades.

Information
Motioner ska ha inkommit till kretsstyrelsen senast 31 januari. Motioner ska skickas till Anna-Malin Björk Joelsson anna-malin.bjork-joelsson@uddevalla.se

Övriga handlingar kommer att mailas ut senast 8 dagar före stämman och kommer även att finnas på vår hemsida centerpartiet.se/uddevalla.

Anmälan
Anmäl dig till Anna-Malin Björk Joelsson anna-malin.bjork-joelsson@uddevalla.se eller 0769-42 75 11, så vi vet hur många vi blir för att kunna beräkna mat m.m. Senast 7 februari.