Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Kallelse till Nomineringsstämma

Kallelse till Nomineringsstämma

Härmed kallas du som medlem i Centerpartiet Uddevalla till nomineringsstämma. Rösträtt på årsmötet har de personer som hade ett aktivt medlemskap vid det datum då kallelsen skickades.

Datum: 11 februari
Tid: 15:00
Plats: SV Väst, Junogatan 7

Övriga handlingar kommer att mailas ut senast 8 dagar före stämman och kommer även att finnas på vår hemsida centerpartiet.se/uddevalla.

Anmäl dig till Anna-Malin Björk Joelsson anna-malin.bjork-joelsson@uddevalla.se eller 0769-42 75 11, så vi vet hur många vi blir för att kunna beräkna mat m.m. Senast 7 februari.