Valkommittén sammanträder

Valkommittén samt styrelsen sammanträder. Vi har vårt möte på Junogatan 3 kl 18:00

Kallelsen kommer att skickas ut tillde som sitter i valkommittén