Kretsstyrelsemöte

Kretsstyrelsen sammanträder 25 februari kl 16:00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Junogatan 7.

Information har skickats ut till alla styrelsemedlemmar.