Kretsstyrelsemöte

Kretsstyrelsen sammanträder. Dagordning och övrig information kommer att skickas ut till alla i kretsstyrelsen

Kan du inte närvara så meddela Taga Nolstedt