Medlemsmöte

Alla medlemmar i Centerpartiet i Uddevalla är kallade till medlemsmöte den 29 maj, kl 18:00 i Studeförbundet Vuxenskolans lokal på Junogatan 7. Vi kommer att fastställa det kommunala handlingsprogrammet, valplan m.m.

kallelsen har skickats ut via e-post till de medlemmar som har en e-post registrerad i vårt medlemssytsem och de medlemmar som saknar e-post kommer att få hem kallelsen på posten.

Har du inte fått kallelsen så hör av dig till Pierre Markström, pierre.markstrom@centerpartiet.se eller på telefon 0762-52 20 48.

Vi vill gärna veta om du kommer och behöver ha in en anmälan senast 27 maj och detta görs okså till Pierre Markström.