Gruppmöte

Vi träffas kl. 18.30 på Stadshuset och håller på till längst kl. 21.00. Alla medlemmar och andra intresserade är varmt välkomna !! Förtroendevalda har närvaroplikt och ev. förhinder meddelas till Elving via mail.

Elving skickar ut kallelse till varje gruppmöte.