Gruppmöte

Vi träffas som vanligt kl. 18.30 på Komvux på I 17 och håller på till längst kl. 21.00.
Alla medlemmar och andra intresserade är varmt välkomna !! Förtroendevalda har närvaroplikt och ev. förhinder meddelas till Elving via mail.

Denna kväll pratar vi om rekrytering avny medlemmar
Dagordning kommer att skickas ut