Kommunfullmäktige sammanträder

Anna-Malin Björk Joelsson och Elving Andersson är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige.
Stig Olsson och Jakob Olsson är ersätter i kommunfullmäktige.