Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen sammanträder

Elving Andersson representerar Centerpatiet i Kommunstyrelsen och Camilla Olsson är Ersättare