Annie Lööf: "Så bryter vi tudelningen"

Parallella samhällen och ökad otrygghet riskerar växa fram om inga förändringar sker.   Det var Annie Lööfs budskap  under onsdagens partiledardebatt i riksdagen.  - Vi behöver reformer för fler jobb, inte minst fler enkla jobb för att nyanlända och unga ska kunna komma in på arbetsmarknaden, sa hon.

En av Centerpartiets viktigaste prioriteringar under kommande år är att bryta den tudelning i samhället som just nu växer fram. Klyftorna ökar mellan inrikes födda och nyanlända, mellan människor med jobb och arbetslösa.

Tudelningen var också fokus för Annie Lööf under onsdagens partiledardebatt i riksdagen.
- Tudelningen av Sverige är på riktigt. Den går djupt mellan stadsdelar och landsändar. Parallella samhällen riskerar att uppstå och otrygghet breda ut sig, men regeringen blundar, sa hon.
För att bryta tudelningen vill Centerpartiet bland annat lägga mer pengar på polisen, stärka det civila samhället och skapa reformer för fler jobb genom att förnya den svenska modellen.

- Vi vill sänka kostnaderna för företagen att anställa genom lägre arbetsgivaravgifter, ett så kallat ingångsavdrag. Vi tredubblar RUT-avdraget och gör det billigare att anställa sin första medarbetare, sa Annie Lööf i sitt anförande.

- Med jobb, trygghet och förebyggande arbete bryter vi tudelningen. Så bygger vi Sverige starkare. Så visar vi vad ett nytt ledarskap för Sverige innebär, fortsatte hon.
Annie Lööf tog upp flera förslag från Centerpartiets budget, bland annat att vi vill återställa ROT-avdraget och genomföra en grön skatteväxling på 26 miljarder mer än regeringen.
Annie Lööf avslutade sitt anförande med att träffsäkert sätta ord på vad Sverige verkligen behöver:

- Framtidens utmaningar, tudelningen av Sverige, jobben och klimatet förtjänar att tas på allvar. Det kräver ansvarstagande och handlingskraft. Det kräver ett nytt ledarskap för Sverige.